Ambiente - Gianni Baldo

GIANNI BALDO
Indice dei contenuti
Indice dei contenuti
Vai ai contenuti

Ambiente

Ambiente
1964
tecnica mista
cm 40x50
Ambiente
1964
tecnica mista
cm 61x93
Ambiente (Il fiume)
1964
tecnica mista
cm 50x55
Ambiente
1964
tecnica mista
cm 30x40
Torna ai contenuti